IZMJENA (ANEKS) U PRAVILNIKU STREET LEGAL
image

Datum: 10.07.2021

Nakon iskustva sa dvije do sada odrzane utrke u novom takmicenju STREET LEGAL KUP primijecen je nedostatak u pravilniku koji se otklanja ovim aneksom. Novi aneks stupa na snagu odmah a primjenjavat ce se od narednog takmicenja (Varazdin). Do sada ostvareni rezultati I bodovi ostaju
nepromijenjeni.
U nastavku izmjena:
Clanu 17. STREET LEGAL pravilnika se dodaje tacka c).2. koja glasi: c).2. Prilikom utrke takmicar je duzan odvesti barem jednom vrijeme unutar ET-a klase. Krug u kojemu ce odvesti vrijeme nije bitan, ali ET upisane klase u toku takmicenja mora biti potvrdjen barem jednom. Takmcar koji ne potvrdi ET klase gubi pravo na plasman i bodovanje u klasi za takmicenje na kojem nije potvrdio ET u klasi.