27.03.2013 Prijave... Molimo sve klubove čiji će licencirani takmičari nastupati na Šampionatu BiH / Otvorenom Prvenstvu BiH da dostave spisak sa maksimalno 5 takmičara čiji će se bodovi ubrajati i za plasman klubova! Napominjemo još jednom da klubovi koji imaju manje od 5 licenciranih takmičara mogu prijavljivati takmičare i u toku sezone, ali obavezno najmanje 3 dana prije održavanja utrke. Klubovi sa vise od 5 licenciranih takmičara moraju spisak dostaviti najkasnije 3 dana prije prve utrke u ŠBiH/OP BiH. Prijave za uvrštavanje kluba za bodovanje u ŠBiH/OP BiH slati na e-mail: prijave@402.ba uz dokaz o posjedovanju važeće licence, kako za klub, tako i za takmičare koji su navedeni u prijavi za klubsko bodovanje. Molimo sve klubove i takmičare da na vrijeme preduzmu sve neophodne radnje kako bi blagovremeno završili process licenciranja I nesmetano mogli nastupati na utrkama koje se boduju za ŠBiH/OP BiH. On-Line prijave za pojedince nisu vise u funkciji. Za utrke ŠBiH/OP BiH vršit će se kontrola licenci na licu mjesta. Za otvoreno takmičenje koje se ne boduje za ŠBiH/OP BiH prijeve će se zaprimati na dan utrke u skladu sa predviđenom satnicom. Pristigle klubske prijave bit će objavljene nakon provjere u ovoj sekciji ! Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije možete nas kontaktirati putem MAIL – a. Vaš 402.ba Team