27.03.2013 Pravilnici... Zbog novog sistema takmičenja u okviru Šampionata BiH/Otvorenog Prvenstva BiH trke subotom i nedjeljom neće se voziti po istim pravilima. To je učinjeno radi lakše adaptacije takmičara na novi sistem takmičenja po kojem će se voziti sve trke od sezone 2014. Molimo sve takmičare da se na vrijeme upoznaju sa odredbama pravilnika (pogotovo onih koji se odnose na trke u sklopu ŠBiH/OPBiH) i da svoju opremu na vrijeme prilagode istim. Šampionat/otvoreno prvenstvo BiH Pogledajte pravilnike za utrke koje će biti vožene subotom i koje se boduju za Šampionat BiH i Otvoreno Prvenstvo BiH. Pravilnici za utrke ubrzanja nalaze se od tačke 31. do tačke 38. Za pregled pravilnika kliknite Otvoreno takmičenje Pogledajte pravilnike za utrke koje će biti vožene nedjeljom i koje su otvorena takmičenja za koja ne treba licenca i koje se neće bodovati za Šampionat BiH i Otvoreno Prvenstvo BiH.  Za pregled pravilnika kliknite  Vaš 402.ba Team Napomena: Svi takmičari koji se prijave na utrke u organizaciji 402.ba dužni su upoznati se sa svim odredbama pravilnika za sezonu 2013.