Objave 402.ba

Zavrsena je i posljednja trka za sezonu 2015,
odrzana u Glamocu 04.10.2015.g.

Donosimo rezultate sa trke a uskoro i konacni poredak za sezonu 2015!