Objave 402.ba

U sklopu manifestacije 402.ba Mostar 2015 odrzano je i Street Race takmicenje koje nije sastavni dio Prvenstva i na kojemu su mogli nastupiti kako licencirani takmicari tako i amateri, a vozilo se po sekundnom sistemu takmicenja gdje je svaka sekunda zasebna klasa, tj gdje svi automobili koji stazu od 402,31m prelaze unutar iste sekunde nastupaju u istoj klasi, bez obzira na karakteristike automobila.
Evo i zvanicnog plasmana i za to takmicenje: