Objave 402.ba

Ovo su rezultati trke 3 i 4 odrzanih u Mostaru 13/14.06.
Uskoro objava aktualizirane bodovne liste

.