Objave 402.ba

U skladu sa odredbama pravilnika i odlukama nadležnih komisija pri SAMS BiH želimo ovim putem još jednom naglasiti da se svi zainteresovani klubovi koji se namjeravaju takmičiti na trkama ŠBIH/OPBIH moraju licencirati za tekuću sezonu. Troškovi licenciranja kluba u skladu sa troškovnikom iznose kao i prošle godine 150 KM. Informacije o licenciranju kluba kao i o računu za izvršenje uplate za licencu možete dobiti putem maila sport(at)bihamk.ba .
Napominjemo i da za razliku od prošle godine a u skladu sa donesenim odlukama SAMS BiH takmičari koji nisu državljani BiH mogu nastupati pod licencom domaćeg kluba tj, licencom koju je klub za takmičara dobio od SAMS BiH. Oni koji imaju validne licence svojih saveza također mogu nastupati i sa njima.
Više informacija možete pronaći u dodatku opšteg pravilnika – pravilnik o licenciranju, a za dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem mail-a info(at)402.ba.
´Info za vozače 2014´ takodjer sadrži informacije o licenciranju na stazi!
402.ba Team