KALENDAR  UTRKA ZA SEZONU 2013. Šampionat Bosne i Hercegovine u utrkama ubrzanja na 402 metra činit će ukupno 3 utrke u sezoni 2013. Otvoreno Prvenstvo Bosne i Hercegovine u utrkama ubrzanja na 402 metra činit će ukupno4 utrke u sezoni 2013. Još jednom napominjemo da se za Šampionat BiH boduju isključivo takmičari iz BiH a za Otvoreno Prvenstvo BiH svi prijavljeni licencirani takmičari, bez obzira odakle dolaze. Detaljne najave za pojedine utrke možete pratiti putem rubrike OBAVJEŠTENJA. UTRKA 1. subota, 06.07.2013.g. (ŠBiH/OP BiH) u sklopu manifestacije ‘Sarajevo 2013’ koja će biti održana 06/07.7.2013 u Sarajevu. UTRKA 2. subota, 27.07.2013.g. (ŠBiH/OP BiH) u sklopu manifestacije ‘Glamoč 2013’ koja će biti održana 27/28.07.2013 u Glamoču. UTRKA 3. nedjelja 01.09.2013.g. (OP BiH) u sklopu manifestacije ‘Osijek Street Race Show 11’ koja će biti održana 31.08/01.09.2013 u Osijeku (HR). UTRKA 4. subota, 12.10.2013.g. (ŠBiH/OPBiH) u sklopu manifestacije ‘Mostar 2013’ koja će biti održana 12/13.10.2013 u Mostaru. Puno uspjeha u sezoni 2013 želi vam vaš 402.ba Team SEZONA 2013.